Werk en inkomen

Bent u ontslagen? Of betaalt uw werkgever uw loon niet of te laat? Wilt u weten hoe het zit met het opbouwen van vakantiedagen en het opnemen van verlof? Lees hier wat uw rechten zijn en wat u kunt doen.

Wanneer is verlof betaald of onbetaald?

De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) maakt onderscheid tussen betaald verlof en onbetaald verlof.
• Tijdens uw vakantiedagen wordt u altijd doorbetaald.
• Ook als u te maken krijgt met een plotselinge ‘calamiteit’ heeft u recht op betaald verlof. Dat verlof duurt maar kort: van een paar uur om het probleem op te lossen tot een paar dagen. Bij dit korte verlof kan de werkgever wel van u vragen om er vakantiedagen voor ‘in te leveren’.
• Ook bij zwangerschaps- en bevallingsverlof krijgt u doorbetaald. Maar u wordt dan betaald door het UWV. Dus niet door uw werkgever.
• Ook bij adoptieverlof wordt het inkomen tijdelijk betaald door het UWV.
• Kraamverlof valt weer onder het ‘gewone’ betaalde verlof.
• Bij andere soorten van verlof (zoals langdurend zorgverlof of ouderschapsverlof) wordt u niet doorbetaald.

Afdrukken