Werk en inkomen

Bent u ontslagen? Of betaalt uw werkgever uw loon niet of te laat? Wilt u weten hoe het zit met het opbouwen van vakantiedagen en het opnemen van verlof? Lees hier wat uw rechten zijn en wat u kunt doen.

Krijg ik bij zwangerschaps- en bevallingsverlof of bij kortdurend zorgverlof 100% doorbetaald? 

Dat kan, maar hoeft niet. Bij zwangerschaps- en bevallingsverlof neemt het UWV de loonbetaling tijdelijk over. Vaak wordt dan 100% uitbetaald, maar er is een bovengrens. Dus als uw inkomen hoog is, kan het gebeuren dat u geen 100% krijgt uitbetaald. Bij kortdurend zorgverlof geldt dat de werkgever in principe maar 70% van uw loon hoeft door te betalen. In een individuele arbeidsovereenkomst of CAO kan geregeld zijn dat u toch 100% krijgt.

Afdrukken