Werk en inkomen

Bent u ontslagen? Of betaalt uw werkgever uw loon niet of te laat? Wilt u weten hoe het zit met het opbouwen van vakantiedagen en het opnemen van verlof? Lees hier wat uw rechten zijn en wat u kunt doen.

Heb ik recht op een transitievergoeding als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt?

Als u minstens 2 jaar in dienst bent geweest, dan moet de werkgever aan u in principe een vergoeding betalen. Er is een aantal uitzonderingen op deze regel. Zo heeft u geen recht op een vergoeding als de kantonrechter vindt dat u ernstig verwijtbaar hebt gehandeld (of nagelaten). Uw rechtshulpverlener kan bekijken of uw werkgever een vergoeding aan u moet betalen.

Geen recht op een transitievergoeding bij beëindiging met wederzijds goedvinden

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden heeft u in principe geen recht op een vergoeding. De werkgever kan u wel een vergoeding aanbieden. Houdt u er wel rekening mee dat u in bepaalde gevallen wel recht kan hebben op een transitievergoeding als de werkgever een ontbindingsprocedure of een UWV-procedure volgt. Als u geen transitievergoeding wordt aangeboden, kan het daarom soms verstandig zijn een aangeboden vaststellingsovereenkomst niet te ondertekenen. Uw rechtshulpverlener kan u hierover verder adviseren.

Afdrukken