Werk en inkomen

Bent u ontslagen? Of betaalt uw werkgever uw loon niet of te laat? Wilt u weten hoe het zit met het opbouwen van vakantiedagen en het opnemen van verlof? Lees hier wat uw rechten zijn en wat u kunt doen.

Hoe zit het met de uitbetaling van vakantiedagen?

Wanneer u als werknemer uit dienst treedt, heeft u recht op de uitbetaling van alle opgebouwde maar door u nog niet genoten vakantiedagen. Uw werkgever is verplicht een goede administratie van de vakantiedagen bij te houden, waaruit moet blijken hoeveel vakantiedagen er nog open staan. Er kan een verschil van mening ontstaan over het aantal vakantiedagen, omdat per 1 januari 2012 de wetgeving over de verjaring van vakantiedagen is veranderd. Tot en met 2012 konden vakantiedagen niet verjaren. U had dan recht op uitbetaling van alle dagen die waren ‘opgespaard’. Nu ligt dat anders. En het is vrij ingewikkeld.

Voor wettelijke vakantiedagen (de dagen waar u altijd recht op heeft, ongeacht uw arbeidsovereenkomst) geldt nu in principe een verjaringstermijn van zes maanden. Dus wettelijke vakantiedagen over 2016 die op 1 juli 2017 niet zijn opgenomen, komen te vervallen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen (de ‘extra’ vakantiedagen die veel werkgevers geven) geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Een werkgever moet dus goed kunnen aantonen welke vakantiedagen er nu eigenlijk nog openstaan.

Soms konden vakantiedagen niet opgenomen worden door bijvoorbeeld ziekte. Eigenlijk moet u bij dit soort kwesties aankloppen bij een specialist in het arbeidsrecht. Deze kan u helpen de juiste rekensom te maken èn de werkgever met de juiste argumenten aanspreken.

Afdrukken